GATE.IO — DAO Token Kilidi ile SHO alma Yönergeleri:(ALUNA)

  1. Buradaki 5 işlemin 1 tanesi hariç yeşil onaylı olmasını sağlamalısınız. 1 Gate.io’ya şifrenizle giriş yapın. ve bu sayfayı açın. (Gate e girerken login yaptıysanız zaten burası yeşil onaylıdır.
  2. Kimlik Doğrulamanız yoksa sizden doğrulama ister. Onu tamamladığınızda ss deki gibi yeşil onaylıdır.
  3. yeterli miktarda DAO ve USDG bulundurun (Her 100 dao=1 kopya = 10 USDG olarak hesap yapın. Yani 500 DAO’luk alacaksanız 50 usdg de hazırlayın cüzdanınızda (Dikkat USDT değil USDG ) (USDT nizi binance veya diğer borsalardan tron ağı ile göndermeniz mümkün sadece 1 dolar alıyor gas için.)
  4. Emir vermeden sayfada sözleşmeyi imzalayın sayfasıyla karşılaşacaksınız O tuşa basarak sözleşme sayfasına gidin ve şartları kabul ediyorum tuşuna basın.
  5. Tokenler için artık satış günü bekleniyor.

--

--

I am a content writer. I believe that Blockchain technology will play an important role in the future of humanity to live more fair, equal, and free.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
NIpek Celik

NIpek Celik

I am a content writer. I believe that Blockchain technology will play an important role in the future of humanity to live more fair, equal, and free.