GATE.IO — DAO Token Kilidi ile SHO alma Yönergeleri:(ALUNA)

Gate.io startuplarından token almak istiyorsanız yapmanız gerekenleri sırayla ve ss’lerle aşağıdan takip edebilirsiniz.

1- Öncelikle Gate.io borsa cüzdanlarına kilitlemeyi düşündüğünüz kadar DAO ve Yaklaşık 1/10'u kadar USDG atmalısınız.

Gate’in ALN teklifinde en az 100 DAO kilitlemeniz gerek. karşılığı da 10 USDG çok rahat yetecektir. ALN almak için en az 1 kopya almanız gerekiyor. Bu da yaklaşık 100 DAO’ya karşılık geliyor.

2- Haydi Başlayalım. İlk sayfa için; Gate.io menüsünde Daha fazla(More) menüsüne mause’unuzu götürdüğünüzda STATUP yazısına tıklayın.

3- Açılan Startup sayfasından ALUNA’yı seçin.

4- Satın alma işleminden önce tamamlanması gereken 5 maddelik ön hazırlığı kontrol edin siz o işleri tamaladıkça aşağıdaki ss de görüldüğü gibi yeşil onay işaretleri çıkacak.

  1. Buradaki 5 işlemin 1 tanesi hariç yeşil onaylı olmasını sağlamalısınız. 1 Gate.io’ya şifrenizle giriş yapın. ve bu sayfayı açın. (Gate e girerken login yaptıysanız zaten burası yeşil onaylıdır.
  2. Kimlik Doğrulamanız yoksa sizden doğrulama ister. Onu tamamladığınızda ss deki gibi yeşil onaylıdır.
  3. yeterli miktarda DAO ve USDG bulundurun (Her 100 dao=1 kopya = 10 USDG olarak hesap yapın. Yani 500 DAO’luk alacaksanız 50 usdg de hazırlayın cüzdanınızda (Dikkat USDT değil USDG ) (USDT nizi binance veya diğer borsalardan tron ağı ile göndermeniz mümkün sadece 1 dolar alıyor gas için.)
  4. Emir vermeden sayfada sözleşmeyi imzalayın sayfasıyla karşılaşacaksınız O tuşa basarak sözleşme sayfasına gidin ve şartları kabul ediyorum tuşuna basın.
  5. Tokenler için artık satış günü bekleniyor.

5- 5 işlem basamağı bitince karşınıza alım ekranı geliyor.

Burada emir ver tuşuna basacaksınız.

6- Bu sayfada emrin detaylarını gireceksiniz. Burada ne kadar DAO’yu kilitleyeceğinize karar vereceksiniz. Ve her 100 DAO için 1 kopya saymayı unutmayın. Örneğin 500 DAO kilitleyecekseniz oraya 5 yazmayı unutmayın.

Paranıza göre 100 ün katları olarak dao kilitlediğinizde DAO lar bu işlemden sonra 10 gün kilitli kalacaklar. Artan usdg nin hemen verilecek.

7- Verdiğiniz emir tekrar sadeleşmiş olarak ekranınıza gelir. Herşey düşündüğünüz gibiyse basarsınız tetiğe:)

8- Eğer işlemin gerekleri yerine getirilmiş ise Emir verdiğiniz sayfanın alt tarafında işlem kaydını göreceksiniz.

Bu kaydı görüyorsanız artık önce size verlecek aluna nın tayidini sonra da ALN’nin borsada listelendiği günü beklemekten başka işiniz kalmıyor.

Bol Kazançlar.

N.ipek Celik

--

--

--

I am a content writer. I believe that Blockchain technology will play an important role in the future of humanity to live more fair, equal, and free.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
NIpek Celik

NIpek Celik

I am a content writer. I believe that Blockchain technology will play an important role in the future of humanity to live more fair, equal, and free.

More from Medium

My early crypto investment journey

Web3 & influencer tokenomics

Sundaeswap Finance

The crypto artist Javier Arrés will create an exclusive NFT in Woonkly for charitable purposes