EVOLUTION FINANCE

  • Kripto borçlanma / borç verme, Blockchain.com tarafından Medium’da yayınlanan bir makaleye göre Binance , Bitfinex, Blockchain.com, BlockFi, Celsius Network, Genesis Capital, Nexo ve Bitcoin Suisse gibi Dijital Varlık Borç Verme Platformları (DALP’ler) tarafından yönetiliyor .
  • DeFi Pulse’a göre borç verme işleminde(landing) kilitlenen toplam değer 12.13 milyar dolardır. CryptoRank’e göre ise küresel kripto piyasası kapitalizasyonu 1.09T $ ‘ dır . Buna karşılık, mevcut DeFi çözümleri yalnızca 6,2 milyar dolarlık piyasa hacmine sahip kripto varlıkları hedeflemektedir.
  • Evolution Finance’in deflasyonist farming’i, mevcut likidite sağlayıcıları için öncü bir problem çözücüdür.
  • DAO Maker , token tasarımı sırasında Evolution Finance’a danışmanlık yapmıştır ve Evolution Finance’e topluluk geliştirme, stake etme, ortaklıklar ve pazarlama konularında yardımcı olacaktır.

DeFi’nin bugüne kadar ki en önemli uygulaması olan DeFi borç verme protokolleri, yakında DALP’leri geçecek

DeFi alanındaki birçok proje, tamamlandığında geliştiricilere çalışmaları için onları ödüllendirecek bir ürün yaratma umuduna dayanan vaatleri yerine getirmeye çalışıyor. Çoğu durumda, bu plan işliyor çünkü zaten mevcut ve çalışan bir ürünü pazar talebiyle kopyalıyorlar. Ancak gerçek bir oyun değiştirici olacak olağanüstü ve vizyoner bir şey yaratmada başarısızlar.

Evolution Finance’nin Token’ı EVN ve Metrikleri

Evolution Finance’in kendi EVN token’ı, adil bir model aracılığıyla dağıtılır ve tüm token’lar halka açıktır. En başından itibaren tüm EVN supply’si Uniswap likidite havuzlarına eklenecektir. Celsius Network veya Compound gibi protokoller, ilgili token’larının yalnızca % 50'sini halka sunar. EVN, kredi verme piyasasında ayrıcalıklar için kullanılan bir utility token’ı iken, EVNY, Evolution Finance’in LP belirtecidir.

Evolution Finance tarafından uygulanan Deflasyonist Farming bir problem çözücüdür

Diğer protokoller, sürekli olarak yeni tokenlar basmak suretiyle stake’leri ve likidite sağlayıcılarını ödüllendirir. Bu, doğal olarak, artan toplam arz ile ilişkili olan, zamanla artacak bir fiyat düşüşü yaratacaktır. Evolution Finance’in temel özelliği, aynı zamanda enflasyondan kaçınırken ödüller de vermesidir.

Üst düzey bir ağ Evolution Finance’ı destekliyor

Evolution Finance’in geliştirme ortakları kayda değerdir : DAO Maker , Ferrum Network , Blockchain Strategy, Arcadia Group , CipherBlade , HBK-GoChain ve daha pek çoğu Evolution Finance için ağlarını, deneyimlerini ve know-how’larını sağlıyor — bu onu sadece potansiyel bir Unicorn yapmaz, muhtemelen bir Decacorn yapacaktır. DAO Maker , Evolution Finance’nin LP Token’ı EVNY’yi DAO ödül havuzuna ekleyeceğini duyurdu.

Bizi Twitter ve Telegram’da takip edin ve hiçbir makaleyi kaçırmayın:

--

--

I am a content writer. I believe that Blockchain technology will play an important role in the future of humanity to live more fair, equal, and free.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
NIpek Celik

NIpek Celik

I am a content writer. I believe that Blockchain technology will play an important role in the future of humanity to live more fair, equal, and free.